REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Tilitoimisto Hänninen Oy
Niinistönkatu 8, 05800 Hyvinkää
045 670 6118
t.h@tili.inet.fi


2. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietorekisteriä pidetään liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten. Henkilötietoja käytetään toimeksiantajan suostumuksella asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon.

4. Rekisterin tietosisältö
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään tilitoimiston toimesta asiakkaista jotka rekisteriin kuuluvat
toimeksiantojen suorittamiseksi.

Rekisteröitäviä tietoja ovat:
-etunimi, sukunimi
-puhelin-, sähköpostiosoite
-henkilötunnus, osoite
-asiakkuuteen ja toimeksiantojen suorittamiseen liittyvät asiatiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tiedot muodostuvat asiakkaan ja tilitoimiston välisistä toimeksiannoista. Tallennettavat tiedot saadaan toimeksiantoon liittyviltä henkilöiltä tai viranomaisilta.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietoja käyttävät vain ne henkilöt joilla työsuhteensa puolesta on oikeus ja tarve käsitellä
tietoja.

Tositeaineisto:
tilitoimisto säilyttää henkilö/yritystietoja toimeksiantojen vaatiman ajan.

Tilitoimiston luovuttaessa kirjanpito- ja palkka-aineistot asiakkaalle:
asiakkaalla on velvollisuus säilyttää aineistot lain velvoittaman ajan, tositteet 6 vuotta, tilinpäätökset, päiväkirjat, pääkirjat ja tasekirjat 10 vuotta.

Sähköinen aineisto:

tilitoimiston käyttämät ohjelmistotoimittajat huolehtivat sähköisesti käsiteltävistä tiedoista ja niiden tietosuojasta. Ohjelmistotoimittajien palvelimille tallennetut tiedostot on suojattu salasanoin sekä palomuurein.